skip to Main Content

Xem chi tiết KHUNG NÂNG HẠ A FRAME 18 TẤN Xem chi tiết KHUNG NÂNG HẠ A FRAME 25 TẤN View Details

55 KW HYDRAULIC POWER UNIT 200
02, 04, 06, 08

Xem chi tiết

TỜI THỦY LỰC 6 TẤN 300 - 02, 04

Xem chi tiết

TỜI THỦY LỰC 10 TẤN - 400
02, 04, 06, 08

Xem chi tiết

TỜI THỦY LỰC 20 TẤN 400 - 02, 04

Xem chi tiết

TỜI THỦY LỰC 20 TẤN 600 - 02, 04

Xem chi tiết TỜI THỦY LỰC 30 TẤN 500 - 02, 04 Xem chi tiết TỜI THỦY LỰC 50 TẤN

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị nâng ngoài khơi ( OLES JSC ) được biết đến trên phạm vi toàn cầu về nâng hạ, thiết bị boong và dụng cụ cho đáy biển. Đặc biệt cung cấp giải pháp tổng thể về kỹ thuật cho ngoài biển, dưới biển và ngành công nghiệp hàng hải.

OLES JSC cung cấp toàn bộ dải thiết bị cho thuê và bán bao gồm các tời, khung nâng hạ A Frame, cẩn cẩu và bộ căng cáp hay còn gọi là Spooler. Bộ nguồn thủy lực ( HPU ) cho ngoài biển và máy, thiết bị boong. Thiết bị kiểm tra, thiết bị thủy lực dưới biển, máy nén khí, hệ thống cầm tay và thiết bị boong cho tàu.

Cụm thiết bị cho thuê bao gồm các tời thủy lực loại lớn, khung nâng hạ A Frame, cần cẩu, bộ căng cáp ( Spooler ) , bộ nguồn thủy lực và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho dự án và thử tải.

OLES JSC cũng là đối tác triến lược của Brevini – Italy, Bosch Rexroth – Đức, Topack – Singapore tại thị trường Việt Nam

Toàn bộ thiết bị được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm trong việc vận hành ngoài biển và các thiết kế phù hợp với việc huy động động và giải phóng thiết bị trong thời gian nhanh nhất. Giảm thời gian sửa chữa, bảo dưỡng và mang lại lợi nhuận cho khách hàng.

Với đinh hướng ” Mang lại giá trị cho khách hàng” . OLES JSC xuất phát từ lợi ích của khách hàng.

OLES JSC cam kết ” Mang lại giá trị cho khách hàng ” .